100% West-Vlaams hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. 100% West-Vlaams verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden die het netwerk voor ogen heeft.

Erkende producenten dragen de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die zij aan ons doorgeven.

100% West-Vlaams zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw gegevens hebben ontvangen. Uiteraard heb je als erkende producent het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, bezwaar te maken op de verwerking van je persoonsgegevens of je toestemming in te trekken.
100% West-Vlaams neemt de bescherming van je gegevens serieus en blijft ernaar streven om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Via de website van 100% West-Vlaams willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan jouw persoonsgegevens. Dit ligt steeds in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR) van toepassing is.